Figyelem! Július 22-ig minden vadriasztóra a lopásbiztosítást ajándékba adjuk! Kattints ide, és válaszd ki, melyiket kéred!

ÁSZF

 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 1132 Budapest,, Visegrádi utca 40., adószám: 24967527-2-41), mint szolgáltató által üzemeltetett vadalarm.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.
  Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.vadalarm.hu/downloads/aszf_2018-08-17.pdf.
 2. Szolgáltató adatai
  1. A szolgáltató neve: Nowton Betéti Társaság
  2. A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 40.
  3. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vadalarm.hu
  4. Cégjegyzékszáma: 01-06-791062
  5. Adószáma: 24967527-2-41
  6. Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Miskolci Cégbíróság
  7. Telefonszámai:  +36 30 780 7685, + 36 30 274 8596
  8. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
  9. A szerződés nyelve: magyar
  10. A tárhelyszolgáltató adatai:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 3. Alapvető rendelkezések
  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. Az ÁSZF módosítására a Nowton Bt. jogosult.
  3. A webáruház honlapján található tartalom, a Nowton Bt. szellemi tulajdona, szerzői jog védelme alatt áll.
  4. A webáruházban rendelt termékeket a Nowton Bt. csak Magyarország közigazgatási határán belül szállítja ki. Ettől eltérni közös megegyezéssel lehetséges.
  5. A webáruház a nap 24 órájában elérhető, kivéve, ha szerverleállás történik.
 4. Adatkezelési szabályok
  1. A rendeléshez szükséges adatok kizárólag a szállításhoz használhatók illetve továbbíthatók. A megrendelő külön kérésére az adatfelhasználás után, az adatokat az adatbázisból törölni kell.
  2. A megrendelő külön beleegyezésére e-mail címe tárolásra kerül, és a későbbiekben reklámanyag terjesztésére felhasználható.
  3. A Nowton Bt. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
  4. További adatkezeléssel kapcsolatos részletek az „Adatkezelési nyilatkozat” menüpont alatt olvashatók.
 5. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. A termékek a Nowton Bt. által üzemeltetett webáruházon keresztül, online, e-mailben illetve telefonon keresztül rendelhetők meg. A termékek az Áfát tartalmazzák. A szállítási illetve csomagolási díjat a termék ára tartalmazza.
  2. A webáruházban a Nowton Bt. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimális mértékben eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról weboldalán (vadalarm.hu-n) keresztül.
 6. Rendelés menete
  1. A rendelés menetéről a „Rendelés menete” pont alatt lehet részletesen olvasni, a vadalarm.hu weboldalon.
  2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
  3. Az adatbeviteli hibák kijavítására a rendelés során az oldal egyértelműen felhívja a figyelmet az általa hibásnak felismert adatokra. A kosár tartalmát megtekintve pedig „X” szimbólummal jelzi az egyes termékek törlési lehetőségét.
  4. A vadalarm.hu weboldalon elérhető webáruházban egyrészt előreutalásos fizetési mód, másrészt utánvételes fizetés lehetséges. Az utalás történhet PayPal-al, online kártyás fizetéssel, vagy egyszerűen banki átutalással. A kiszállítás postai csomagként kézbesítve vagy postapontnál történő felvétellel történik.
  5. Az átutalás pillanatától kezdve, a megrendelés nem módosítható, illetve nem törölhető.
  6. A Nowton Bt. által üzemeltetett webáruház megrendelés esetén köteles a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küldeni. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 7. A megrendelés feldolgozása és teljesítés
  1. A megrendelés a megrendelés megerősítésének pillanatától számított 48 órán belül feldolgozásra kerül.
  2. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadását követően 10 munkanapon belül történik. Utalási fizetési lehetőség választása esetén a 10 munkanap a fizetés teljesülésétől számolandó.
  3. Ha a Nowton Bt. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a Megrendelő nem tart továbbra is igényt a termékre a késedelem miatt.
  4. A megrendelésről a fizetést követően a Nowton Bt. számlát állít ki, melyet elektronikus úton juttat el a Megrendelőnek.
 8. Elállás joga
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
  2. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vásárló akkor élhet az elállási jogával, amennyiben a termék eredeti sértetlen csomagolásban, és a termék egyaránt sértetlen állapotban kerül vissza a Nowton Bt.-hez. Ez esetben a webáruház a csomag visszakézbesítését követően 14 napon belül köteles maradéktalanul a pontos összeget a Megrendelő számára visszafolyósítani (a postai költséget nem).
  3. A vásárló élhet ugyan a 14 napos elállás jogával abban az esetben is, ha nem csak kipróbálta a terméket, hanem tartósan használta is, ám az ekkori amortizációból fakadó értékcsökkenést már neki kell állnia.
  4. A Nowton Bt. részletes visszaküldési szabályzata a következő linken érhető el, és tölthető le: Ez a dokumentum az ÁSZF részét képezi, ezért a benne foglaltakat kérjük mindenképpen elolvasni. (1 sz. csatolmány)
  5. Amennyiben bármely terméket a gyártó késedelmesen szállítja, a késedelmes szállításból származóan a vásárló egyéb kártérítési igényeket nem támaszthat, mert a késésről való tájékozódást (ügyfélszolgálat felkeresése) követően a vásárlástól bármikor elállhat és igényelt termékét beszerezheti más gyártónál is.
 9. Jótállás, szavatosság
  1. A Nowton Bt. az új készülékekre 3 nap cseregaranciát vállal, melyet csak akkor tud teljesíteni, ha bevizsgálás után bebizonyosodott a készülék hibája, illetve az, hogy a készülék nem lett szétszerelve. A 3 nap eltelte után 24 hónap jótállást biztosít, mely a bruttó 10 ezer forint felett vásárolt termékekre vonatkozik. A készülékek védőburkolatának megbontása a garancia elvesztésével jár.
  2. Mind a jótállás mind pedig a szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges a garancia levélben feltüntetett címre postai úton a terméket eredeti csomagolásában, a jótállási jeggyel elküldeni. Amennyiben a Megrendelő igényt tart a postaköltség megtérítésére is, a szállításról a Nowton Bt. nevére (1132, Budapest, Visegrádi utca 40) számlát kell kérni és beszkennelve vagy postán elküldeni az info@vadalarm.hu e-mail címre.
  3. A Nowton Bt. a törekszik a garanciális javítások, cserék 15 munkanapon belüli elvégzésére.
  4. A vásárlók szervizelés céljából történő visszaküldéssel kapcsolatos költségeit a Nowton Bt. csak 1500Ft+ÁFA, azaz 1905Ft összegig téríti vissza. Az e feletti költségek (pl. elsőbbségi küldemény, értéknyilvántartás, egyéb felárak) a vásárlót terhelik.
  5. Minden további szavatossági és jótállási igényt a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően lehet érvényesíteni.
  6. A Nowton Bt. nem vállal felelősséget állatok által okozott károkra. A Nowton Bt. az ügyfeleket a megrendelés előtt teljeskörűen tájékoztatja, hogy az általa kínált, állatok okozta károk megelőzését szolgáló termékek nem mindig képesek megelőzni a további károkozást.
 10. Panaszkezelés
  1. A panaszügyintézés helye és módja az info@vadalarm.hu címen történik.
  2. A vásárló jótállási vagy szavatossági igényét, problémáját a Nowton Bt. belső rendszereiben rögzítjük.
 11. Garanciás és egyéb problémák szervizelése
  1. A Nowton Bt. által forgalmazott minden termék esetén csak az tekinthető garanciális problémának, mely a Megrendelő önhibáján kívül keletkezett, és akadályozza, vagy hátráltatja őt a termék rendeltetésszerű használatában.
  2. Az olyan, garanciális okokból visszaküldött termékek esetén, melyeknél a gyártási probléma vagy hiba egyértelműen nem állapítható meg, a postaköltséget sem az oda, sem a visszaszállítással kapcsolatban a Nowton Bt.-nek nem áll módjában visszatéríteni.
  3. A vásárlók garanciális javításra való visszaküldéssel kapcsolatos költségeit a Nowton Bt. csak 1500Ft+ÁFA, azaz 1905Ft összegig téríti vissza. Az e feletti költségek (pl. elsőbbségi küldemény, értéknyilvántartás, egyéb felárak) a vásárlót terhelik.
  4. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  5. Amennyiben egy visszaküldött termékről bebizonyosodik, hogy garanciális problémája van, a Megrendelő kérésére a szállítási költséget mindkét irányba a Nowton Bt. téríti meg. A visszaküldési szabályzat az ÁSZF részét képezi, ezért a benne foglaltakat kérjük mindenképpen elolvasni. (1 sz. csatolmány)
 12. Vegyes rendelkezések
  1. A Nowton Bt. és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 30 (harminc) naptári napon belül nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a résztvevő felek kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.
 13. Csatolmányok
  1. Az 1 sz. csatolmány: A Nowton Bt. visszaküldési szabályzata (elérhető itt)

Pénzvisszafizetési garancia

Ha bármely tőlünk vásárolt termékeddel problémád van, visszaküldheted számunkra 14 napon belül. A fenti menüben olvashatod részletesen visszaküldési politikánkat.

Ingyenes szállítás akár másnapra

Amennyiben munkanapon délelőtt rendelsz egy egyszerűbb csomagot, másnap már jó eséllyel kézhez is veheted azt. Ez gyakran kevesebb, mint 24 óra.

Piacvezető termék

A Vadalarm termékek bevezetésüktől fogva nagy népszerűségnek örvendenek, mert egyszerű kialakításuknak köszönhetően könnyen telepíthetők.

Biztonságos fizetés

Fizess a hazai Barion szolgáltatókon keresztül! Ennél biztonságosabb fizetési mód nem létezik.

Utánvét

Ha ezt választod, egy perc alatt elmentjük adataidat, a futárnak fizetsz átvételkor, és hamarabb kapod meg csomagodat.

100% magyar termék

A Vadalarm 100%-ban magyar termék. Magyar ötletből magyar fejlesztők magyar cégnél magyar üzemben szerelik össze az összes terméket.

Ahol már Vadalarm termékeket használnak

Akik már minket választottak, és akiknek mi segítettünk

Partnereink

Weboldalunk teljesértékű használatához elengedhetetlen, hogy engedélyezd a sütiket. Erről szóló tájékoztatónkat itt éred el.