Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 1132 Budapest,, Visegrádi utca 40., adószám: 24967527-2-41), mint szolgáltató által üzemeltetett vadalarm.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.
  Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://nowton.hu/downloads/aszf.pdf.
 2. Szolgáltató adatai
  1. A szolgáltató neve: Nowton Betéti Társaság
  2. A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 40..
  3. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@vadalarm.hu
  4. Cégjegyzékszáma: 01-06-791062
  5. Adószáma: 24967527-2-41
  6. Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Miskolci Cégbíróság
  7. Telefonszámai:  +36 30 780 7685, + 36 30 274 8596
  8. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
  9. A szerződés nyelve: magyar
  10. A tárhelyszolgáltató adatai:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 3. Alapvető rendelkezések
  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. Az ÁSZF módosítására a Nowton Bt. jogosult.
  3. A webáruház honlapján található tartalom, a Nowton Bt. szellemi tulajdona, szerzői jog védelme alatt áll.
  4. A webáruházban rendelt termékeket a Nowton Bt. csak Magyarország közigazgatási határán belül szállítja ki. Ettől eltérni közös megegyezéssel lehetséges.
  5. A webáruház a nap 24 órájában elérhető, kivéve, ha szerverleállás történik.
 4. Adatkezelési szabályok
  1. A rendeléshez szükséges adatok kizárólag a szállításhoz használhatók illetve továbbíthatók. A megrendelő külön kérésére az adatfelhasználás után, az adatokat az adatbázisból törölni kell.
  2. A megrendelő külön beleegyezésére e-mail címe tárolásra kerül, és a későbbiekben reklámanyag terjesztésére felhasználható.
  3. A Nowton Bt. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
  4. További adatkezeléssel kapcsolatos részletek az „Adatkezelési nyilatkozat” menüpont alatt olvashatók.
 5. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  1. A termékek a Nowton Bt. által üzemeltetett webáruházon keresztül, online, e-mailben illetve telefonon keresztül rendelhetők meg. A termékek az Áfát tartalmazzák. A szállítási illetve csomagolási díjat a termék ára tartalmazza.
  2. A webáruházban a Nowton Bt. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimális mértékben eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról weboldalán (vadalarm.hu-n) keresztül.
 6. Rendelés menete
  1. A rendelés menetéről a „Rendelés menete” pont alatt lehet részletesen olvasni, a vadalarm.hu weboldalon.
  2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
  3. Az adatbeviteli hibák kijavítására a rendelés során az oldal egyértelműen felhívja a figyelmet az általa hibásnak felismert adatokra. A kosár tartalmát megtekintve pedig „X” szimbólummal jelzi az egyes termékek törlési lehetőségét.
  4. A vadalarm.hu weboldalon elérhető webáruházban egyrészt előreutalásos fizetési mód, másrészt utánvételes fizetés lehetséges. Az utalás történhet PayPal-al, online kártyás fizetéssel, vagy egyszerűen banki átutalással. A kiszállítás postai csomagként kézbesítve vagy postapontnál történő felvétellel történik.
  5. Az átutalás pillanatától kezdve, a megrendelés nem módosítható, illetve nem törölhető.
  6. A Nowton Bt. által üzemeltetett webáruház megrendelés esetén köteles a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küldeni. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
  7. A megrendelés feldolgozása és teljesítés
   1. A megrendelés a megrendelés megerősítésének pillanatától számított 48 órán belül feldolgozásra kerül.
   2. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadását követően 10 munkanapon belül történik. Utalási fizetési lehetőség választása esetén a 10 munkanap a fizetés teljesülésétől számolandó.
   3. A megrendelésről a fizetést követően a Nowton Bt. számlát állít ki, melyet elektronikus úton juttat el a Megrendelőnek.
  8. Elállás joga
   1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
   2. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vásárló akkor élhet az elállási jogával, amennyiben a termék eredeti sértetlen csomagolásban, és a termék egyaránt sértetlen állapotban kerül vissza a Nowton Bt.-hez. Ez esetben a webáruház 14 napon belül köteles maradéktalanul a pontos összeget a Megrendelő számára visszafolyósítani (a postai költséget nem).
   3. A vásárló élhet ugyan a 14 napos elállás jogával abban az esetben is, ha nem csak kipróbálta a terméket, hanem tartósan használta is, ám az ekkori amortizációból fakadó értékcsökkenést már neki kell állnia.
   4. A Nowton Bt. részletes visszaküldési szabályzata a következő linken érhető el, és tölthető le: Ez a dokumentum az ÁSZF részét képezi, ezért a benne foglaltakat kérjük mindenképpen elolvasni. (1 sz. csatolmány)
  9. Jótállás, szavatosság
   1. A Nowton Bt. az új készülékekre 3 nap cseregaranciát vállal, melyet csak akkor tud teljesíteni, ha bevizsgálás után bebizonyosodott a készülék hibája, illetve az, hogy a készülék nem lett szétszerelve. A 3 nap eltelte után 24 hónap jótállást biztosít, mely a bruttó 10 ezer forint felett vásárolt termékekre vonatkozik. A készülékek védőburkolatának megbontása a garancia elvesztésével jár.
   2. Mind a jótállás mind pedig a szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges a garancia levélben feltüntetett címre postai úton a terméket eredeti csomagolásában, a jótállási jeggyel elküldeni. Amennyiben a Megrendelő igényt tart a postaköltség megtérítésére is, a szállításról a Nowton Bt. nevére (1094, Budapest, Tűzoltó utca 32/A) számlát kell kérni és beszkennelve elküldeni az info@vadalarm.hu e-mail címre.
   3. A Nowton Bt. a törekszik a garanciális javítások, cserék 15 napon belüli elvégzésére.
   4. A vásárlók visszavásárlás céljából történő visszaküldéssel kapcsolatos költségeit a Nowton Bt. csak 1000Ft+ÁFA, azaz 1270Ft összegig téríti vissza. Az e feletti költségek (pl. elsőbbségi küldemény, értéknyilvántartás, egyéb felárak) a vásárlót terhelik.
   5. Minden további szavatossági és jótállási igényt a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően lehet érvényesíteni.
  10. Panaszkezelés
   1. A panaszügyintézés helye és módja az info@vadalarm.hu címen történik.
   2. A vásárló jótállási vagy szavatossági igényéről, panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel.
  11. Garanciás és egyéb problémák szervizelése
   1. A Nowton Bt. által forgalmazott minden termék esetén csak az tekinthető garanciális problémának, mely a Megrendelő önhibáján kívül keletkezett, és akadályozza, vagy hátráltatja őt a termék rendeltetésszerű használatában.
   2. Az olyan, garanciális okokból visszaküldött termékek esetén, melyeknél a gyártási probléma vagy hiba egyértelműen nem állapítható meg, a postaköltséget sem az oda, sem a visszaszállítással kapcsolatban a Nowton Bt.-nek nem áll módjában visszatéríteni.
   3. A vásárlók garanciális javításra való visszaküldéssel kapcsolatos költségeit a Nowton Bt. csak 1000Ft+ÁFA, azaz 1270Ft összegig téríti vissza. Az e feletti költségek (pl. elsőbbségi küldemény, értéknyilvántartás, egyéb felárak) a vásárlót terhelik.
   4. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
   5. Amennyiben egy visszaküldött termékről bebizonyosodik, hogy garanciális problémája van, a Megrendelő kérésére a szállítási költséget mindkét irányba a Nowton Bt. téríti meg. A Nowton Bt. részletes garanciális szabályzata a következő linken érhető el, és tölthető le: . Ez a dokumentum az ÁSZF részét képezi, ezért a benne foglaltakat kérjük mindenképpen elolvasni. (1 sz. csatolmány)
  12. Vegyes rendelkezések
   1. A Nowton Bt. és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 30 (harminc) naptári napon belül nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a résztvevő felek kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.
  13. Csatolmányok
   1. Az 1 sz. csatolmány: A Nowton Bt. visszaküldési szabályzata (letölthető innen:link)

   Visszaküldési Szabályzat

   Nem kerülgetjük a forró kását: a vadriasztás és a rágcsálóriasztás tényleg nem egy egyszerű dolog. Sajnos valóban előfordulnak olyan helyzetek, amikor nincs hova riasztani az állatokat, vagy épp az, hogy 15 kilométeren belül egyszerűen semmi táplálékot nem találnak az. Ilyenkor bizony akár az embernek is nekimennek, és persze a vadriasztónak is. Ugyanígy előfordulhatnak ilyen helyzetek a rágcsálóriasztónkkal is.

   Az egyszerűség és átláthatóság kedvéért, összefoglaltuk, hogy mik a teendők a garancia érvényesítésekor, illetve pénzvisszafizetés igénylésekor. Kérjük olvasd el figyelmesen az itt leírtakat, mert ezeknek a szabályoknak a betartása a jótállási jogok érvényesítésének az alapja!

   Biztosan rendeltél már internetről, és biztosan futottál már bele máskor is termék visszaküldésbe. Ezzel a leírással az a célunk, hogy előre szóljunk mindenről, amivel a termék visszaküldése jár, hogy később nehogy meglepetésként érjen. Nézzük is!

   A szó el száll, az írás megmarad

   Hibád bejelentését nyugodtan elvégezheted telefonon is, de ekkor kollégáink is arra fognak kérni, hogy vagy e-mailben írd le panaszodat, hogy biztosan nyoma legyen, vagy nyomtasd ki egy papírra, és visszaküldés előtt tedd a dobozba.

   A megfelelő módon add fel csomagodat

   Ugyanis nem áll módunkban pl. utánvételes csomagokat átvenni, ezért nagyon figyelj, amikor a Postán megkérdezik ezt. Fontos persze a cím is: a hiba bejelentésekor kollégánk is el fogja mondani / le fogja írni Neked, hogy melyik címünkre, pontosan milyen névre kell visszaküldened csomagodat annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk vizsgálni. Ezeket itt is leírjuk a következő pontban.

   A különböző termékek visszaküldésének címei:

   1. Vadalarm Rágcsálóriasztó: Nowton Bt. - 1132 Budapest, Visegrádi utca 40.
   2. Vadalarm Madárriasztó: Nowton Bt. - 1132 Budapest, Visegrádi utca 40.
   3. Vadalarm Villanypásztor: Nowton Bt. - 1132 Budapest, Visegrádi utca 40.
   4. Vadalarm Napelem: Nowton Bt. - 1132 Budapest, Visegrádi utca 40.

   Garanciális szervizelés

   Amennyiben a készüléket rendeltetés szerűen használod, és mégsem működik megfelelően, a vásárlástól számított 2 éven belül bármikor visszaküldheted szervizes kollégánkhoz. A javítás díjmentes. Ilyenkor annyit kell tenned, hogy jelzed felénk e-mailben (nem telefonon, ugyanis azt nem lehet visszakövetni) hogy hibás a készülék és szeretnéd visszaküldeni. Ha a feladott csomagba kísérőlevelet írsz a problémáról, a szervizelés gyorsabb és gördülékenyebb lesz, így ezt mindenképpen javasoljuk. A javítás 1 maximum 2 hetet vesz igénybe.

   Pénzvisszafizetési garancia érvényesítése

   A pénzvisszafizetési garanciát érvényesíteni a termék kézhez vételét követően 14 napon belül lehet. A 14 nap lejárta előtt e-mailben kérjük jelezni a szándékot. A szándék jelzésétől kezdve pedig legkésőbb 2 héten belül feladni a készüléket. Sajnos ennél több időt nem tudunk várni egy készülékre. A terméket sértetlen állapotban kell visszaküldeni, erről szervizes kollégánk győződik meg, és ha mindent rendben talált akkor semmi akadálya a visszatérítésnek.

   A visszatérítés módja: utalás vagy címre postázás

   Nagyon fontos, hogy amennyiben bankszámládra szeretnéd kérni a pénzt, adj meg egy számlaszámot! Akár e-mailben akár egy kísérőlevélben melyet a csomagba teszel. Ha nem kapunk tőled számlaszámot, akkor a rendeléskor megadott szállítási címeden fog keresni a postás, és készpénzben adja vissza a vételárat. A postás kiszállási díja azonban bruttó 1000 forint, így ennyivel kevesebbet fogsz visszakapni tőle! Kérjük erre mindenképpen gondolj, mielőtt ezt az opciót választanád.

   Minden darabot megvizsgálunk

   A pénzedet visszatéríteni csak abban az esetben tudjuk, amennyiben nem nyúltál bele a készülékbe. Persze nagyon speciális esetekben ezt meg tudod beszélni kollégáinkkal telefonon, és ők külön engedélyt adhatnak rá. Pl árvízkor megengedjük, hogy a szervizre való postázás előtt kiöntsd belőle a vizet. A beérkezés után minden darabot megvizsgálunk, és lehetőség szerint még azon a héten döntünk visszaküldési igényedről.

   Ne karcold össze

   A termékre az első 14 napban kérjük, hogy nagyon vigyázz, ugyanis a megrongált állapotban visszaküldött Vadalarmok árából a dobozét le kell vonnunk.

Pénzvisszafizetési garancia

Ha bármely tőlünk vásárolt termékeddel problémád van, visszaküldheted számunkra 14 napon belül. A fenti menüben olvashatod részletesen visszaküldési politikánkat.

Ingyenes szállítás másnapra

Amennyiben munkanapon délelőtt rendelsz, másnap már jó eséllyel kézhez is veheted a csomagodat. Ez gyakran kevesebb, mint 24 óra.

Piacvezető termék

A Vadalarm termékek bevezetésüktől fogva nagy népszerűségnek örvendenek, mert egyszerű kialakításuknak köszönhetően könnyen telepíthetők.

Biztonságos fizetés

Fizess a nemzetközileg is közismert PayPal, vagy a hazai Barion szolgáltatókon keresztül! Ezeknél biztonságosabb fizetési mód nem létezik.

Utánvét

Ha ezt választod, egy perc alatt elmentjük adataidat, a futárnak fizetsz átvételkor, és hamarabb kapod meg csomagodat.

100% magyar termék

A Vadalarm 100%-ban magyar termék. Magyar ötletből magyar fejlesztők magyar cégnél magyar üzemben szerelik össze az összes terméket.

Ahol már Vadalarmot használnak

Partnereink

Axiál Agroker Rojaker Agroinform Magro